ENG 1 – Rezultati ispita, jun 2020.

ENG 1 – Rezultati ispita, jun 2020.

Uvid u radove biće organizovan preko MS Teams-a u petak, 3. jul od 9:30h.

Ocene nećemo  upisivati u indeks, već samo u elektronski zapisnik. Ako niste zadovoljni ocenom i želite da je poništite, javite se na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs najkasnije do 3. jula u 12h Subject mejla mora da bude ENG 1 Poništavanje ispita BROJ INDEKSA ( u formatu 2019/0001). Poništavanjem ocene poništavaju se i poeni sa kolokvijuma; i kolokvijumski i ispitni test radite ponovo.  Kasnije poništavanje je moguće predajom molbe za poništenje studentskoj službi.

Ako niste položili ispit, poeni sa kolokvijuma važe dok ne položite ispit.