ENG2 – uvid u radove, jun 2014.

 

Uvid u radove održaće se u četvrtak, 10.07.2014. od 10.00 do 17.00 u sali 005 prema sledećem rasporedu:

10.00-11.00 PREZIME A-V

11.00-12.00 PREZIME G-I

12.00-13.00 PREZIME J-L

13.30-14.30 PREZIME LJ-N

14.30-15.30 PREZIME O-R

15.30-16.30 PREZIME S-T

16.30-17.00 PREZIME Ć-Š