Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

ENG1 i ENG2 – rezultati kolokvijuma i uvid u radove, april 2017.

  Engleski jezik struke 1 >>> ENG1 rezultati kolokv apr2017 Engleski jezik struke 2 >>> ENG 2_rezultati kolokvijuma_april 2017 NAPOMENA: položen kolokvijum – 21 poen. Kolokvijum važi dva ispitna roka i ne može se poništavati.   Uvid u radove biće održan u petak 21.04.2017. u sali C001, po sledećem rasporedu: Engleski jezik struke 1: 13:00-14:00…

Prijava za polaganje kolokvijuma, april 2017.

  Ukoliko planirate da izađete na kolokvijum 19.04.2017, molimo vas da se prijavite putem sledećeg linka: Engleski jezik struke 1 – prijava za polaganje kolokvijuma Engleski jezik struke 2 - prijava za polaganje kolokvijuma NAPOMENA: Pravo polaganja imaju studenti koji nisu izlazili na kolokvijum ili nisu položili test u januaru. Prijava je otvorena od 06. do…

ENG 2 – Raspored održavanja prezentacija

  Prezentacije – letnji semestar 2016/17.>>>> ENG2_Raspored odrzavanja prezentacija NAPOMENA: Student kome ne odgovara dati termin za održavanje prezentacije isti može promeniti jedino ako se sa drugim kolegom zameni za termin. O svakom dogovoru o promeni termina morate unapred obavestiti predmetnog nastavnika i saradnike na mejl plecasj@fon.bg.ac.rs. Podsećamo studente da odustajanje od prijavljene prezentacije nosi 10…