Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

ENG 2 – Raspored održavanja prezentacija

  Prezentacije – letnji semestar 2016/17.>>>> ENG2_Raspored odrzavanja prezentacija NAPOMENA: Student kome ne odgovara dati termin za održavanje prezentacije isti može promeniti jedino ako se sa drugim kolegom zameni za termin. O svakom dogovoru o promeni termina morate unapred obavestiti predmetnog nastavnika i saradnike na mejl plecasj@fon.bg.ac.rs. Podsećamo studente da odustajanje od prijavljene prezentacije nosi 10…

ENG 2 – Teme prezentacija

Odobrene teme prezentacija >>>> ENG 2_Odbrene teme prezentacija Teme prezentacija koje treba korigovati >>>>ENG 2 Teme prezentacija za korekciju VAŽNE NAPOMENE: Studenti čije su teme prezentacija na listi za korekciju treba da izmene temu u skladu sa komentarom i novu / izmenjenu temu prijave ovde, i to najkasnije 26. januara. Novu prijavu popunjavaju isključivo studenti  čije teme…