Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

ENG 2 – Teme prezentacija

Odobrene teme prezentacija >>>> ENG 2_Odbrene teme prezentacija Teme prezentacija koje treba korigovati >>>>ENG 2 Teme prezentacija za korekciju VAŽNE NAPOMENE: Studenti čije su teme prezentacija na listi za korekciju treba da izmene temu u skladu sa komentarom i novu / izmenjenu temu prijave ovde, i to najkasnije 26. januara. Novu prijavu popunjavaju isključivo studenti  čije teme…

ENG 1, ENG 2 – Važno obaveštenje za letnji semestar

Obaveštavamo studente da će u drugom semestru nastave iz predmeta Engleski jezik struke 1 i 2  imati mogućnost osvajanja do 30 poena, i to putem izrade sledećih predispitnih obaveza: testova, domaćih zadataka, seminarskih radova , prezentacija i drugih tipova aktivnosti koje će biti kontinuirano ocenjivane u toku nastave. Za ispunjavanje navedenih predispitnih obaveza neophodno je…