Monthly Archives: June 2020

ENG 2 – Rezultati ispita, jun 2020.

 Rezultati >>>   ЕНГ 2 – резултати испита, јун 2020. NAPOMENE:  Uvid u radove biće organizovan preko MS Teams-a. Termini uvida biće postavljeni u toku današnjeg dana. Ocene nećemo  upisivati u indeks, već samo u elektronski zapisnik. Ukoliko  niste zadovoljni ocenom  i želite da je poništite, potrebno je da se javite na imejl  jelena.plecas@fon.bg.ac.rs  najkasnije do sutra, …

ENG 1 – Raspored polaganja kolokvijuma, 22. jun 2020.

Molim vas da pročitate sledeće napomene pre nego što otvorite raspored: – Obavezno proverite da li znate parametre za pristup e-learn sistemu (Moodle-u), jer bez njih ne možete da pristupite izradi kolokvijuma. – Ovo nije popravni kolokvijum. Pravo izlaska imaju samo studenti koji nisu polagali ili nisu položili kolokvijum. – Položen kolokvijum (min. 21 bod) je uslov…