Obaveštenja

ENG 2 – Raspored polaganja ispita, jul 2020.

Engleski jezik struke II, 06.07.2020.  >>>> ENG 2 – Raspored polaganja ispita, jul 2020. NAPOMENE: Pravo polaganja ispita imaju samo studenti koji su položili kolokvijum.  Raspored polaganja ispita pravljen je pre isteka roka za prijavu ispita. U slučaju da niste na spisku, a prijavili ste ispit poslednjeg dana prijave i položili kolokvijum (uslov za izlazak na…

ENG 1 – Raspored polaganja kolokvijuma, 22. jun 2020.

Molim vas da pročitate sledeće napomene pre nego što otvorite raspored: – Obavezno proverite da li znate parametre za pristup e-learn sistemu (Moodle-u), jer bez njih ne možete da pristupite izradi kolokvijuma. – Ovo nije popravni kolokvijum. Pravo izlaska imaju samo studenti koji nisu polagali ili nisu položili kolokvijum. – Položen kolokvijum (min. 21 bod) je uslov…