Raspored

ENG2 – dodatna aktivnost, raspored obuka za Vikipediju

Raspored obuka za uređivanje Vikipedije >>> ENG2 Raspored – Vikipedija   Studenti su dobili mogućnost učestvovanja u ovoj aktivnosti na osnovu vremena prijave. Raspoređeni studenti dobiće mejl sa daljim uputstvima. NAPOMENA: Ukoliko odustajete od aktivnosti, javite na mejl marija.mersnik@fon.bg.ac.rs do nedelje 11.03.2018. kako bi naredni prijavljeni student dobio priliku da prođe obuku.