Monthly Archives: November 2013

Diplomski/master rad iz jezika struke

  S obzirom na sve veći broj zainteresovanih da urade diplomski ili master rad iz oblasti jezika ili stranog jezika struke, obaveštavam vas da pri predlaganju teme treba povezati savremena jezička pitanja i jezičku problematiku sa oblašću koju studirate na fakultetu. Neke od već prihvaćenih tema su npr.: Organizaciona kultura i višejezičnost u multinacionalnim kompanijama…