Monthly Archives: May 2015

Predlog tema diplomskih radova – 2014/15.

S obzirom na sve veći broj zainteresovanih da urade diplomski rad iz oblasti jezika ili stranog jezika struke, obaveštavam vas da pri predlaganju teme treba povezati savremena jezička pitanja i jezičku problematiku sa oblašću koju studirate na fakultetu. PREDLOG TEMA DIPLOMSKIH RADOVA (2014/15)  1. Nove tehnologije i njihov uticaj na jezičku komunikaciju 2. Jezička komunikacija…