Monthly Archives: January 2017

ENG 2 – Teme prezentacija

Odobrene teme prezentacija >>>> ENG 2_Odbrene teme prezentacija Teme prezentacija koje treba korigovati >>>>ENG 2 Teme prezentacija za korekciju VAŽNE NAPOMENE: Studenti čije su teme prezentacija na listi za korekciju treba da izmene temu u skladu sa komentarom i novu / izmenjenu temu prijave ovde, i to najkasnije 26. januara. Novu prijavu popunjavaju isključivo studenti  čije teme…