Monthly Archives: June 2018

ENG2 – poeni, 2017/2018.

  Engleski jezik struke 2 >>> ENG2 BODOVI 2017-2018 letnjisem   NAPOMENA: Različite grupe, uključujući i studente na dls sistemu, imaju različitu raspodelu bodova na aktivnostima. Svaka grupa je dobila testove u zbiru od 10 poena po semestru. Sva pitanja u vezi sa bodovima molimo šaljite na: marija.mersnik@fon.bg.ac.rs.