Monthly Archives: April 2019

ENG 2 – Prijava za dodatnu aktivnost (Vikipedija)

U narednom periodu  biće organizovana aktivnost kojom ćete moći da steknete dodatne poene. Radi se o prevođenju i lektorisanju i korekturi članaka sa Vikipedije sa engleskog na srpski jezik, a koji se bave temama obrađivanim tokom ove akademske godine na predmetu Engleski jezik struke 2.  Prevođenje sadržaja podrazumeva prevođenje članka sa Vikipedije na engleskom na Vikipediju na…

Bodovi za LinkedIn

U prilogu se nalazi tabela bodova za aktivnost pravljenja profila na LinkedIn mreži, a prema videu koji je objavljen u obaveštenju. Kriterijumi za bodovanje su sledeći: 0 bodova – profil nije popunjen ILI profil je popunjen na srpskom ILI profil ima samo polje fakultet 0.5 boda – pokriveni samo neki segmenti LinkedIn profila sa gramatičkim…