Monthly Archives: May 2019

ENG 1 – Prijava za kolokvijum u junskom roku

PRE PRIJAVE PROČITAJTE CELO OBAVEŠTENJE DO KRAJA! Studenti koji nisu položili ili nisu polagali kolokvijum iz Engleskog jezika struke 1 polažu kolokvijum  9. juna od 14h u okviru junskog ispitnog roka. Položen kolokvijum (min 21 poen) je uslov za izlazak na ispit 11. juna.   NAPOMENE: Prijava ispita nije isto što i prijava za kolokvijum! Za polaganje kolokvijuma neophodno je znati…