Monthly Archives: July 2019

ENG 2 – Kolokvijum u septembarskom roku 2019.

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik struke 2 u septembarskom ispitnom roku održaće se 9. septembra 2019. od 8:00 (istog dana u 9:00 održava se i ispit). VAŽNE NAPOMENE:  - Prijava ispita preko e-studenta nije isto što i prijava za polaganje kolokvijuma. – Da biste polagali kolokvijum, potrebno je da popunite prijavu koja će biti objavljena na sajtu predmeta oko…