Monthly Archives: December 2019

ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, decembar 2019.

ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, decembar 2019. NAPOMENE: 1. Studenti koji su poslali prijavu i nalaze se u rasporedu polaganja, a ne budu znali parametre za pristup Moodle-u  (e-learn.fon.bg. ac.rs)  u termminu polaganja neće moći da polažu kolokvijum.  2. Ukoliko ste sprečeni da dođete na polaganje u terminu u kom ste raspoređeni, možete da polažete u…

Rok za proveru naloga na Moodle-u

Podsećamo sve studente koji slušaju predmete Engleski jezik struke 1 i Engleski jezik struke 2 da provere da li znaju svoje parametre za pristup Moodle-u. Ako još uvek niste aktivirali svoj nalog na Moodle-u, odradite to što pre da biste mogli pristupiti polaganju kolokvijuma. Ukoliko imate bilo kakvih problema u vezi sa nalogom, rok da…

ENG2 – prijava za polaganje kolokvijuma, decembar 2019.

Pažljivo pročitajte celo obaveštenje do kraja!   – Pravo polaganja kolokvijuma imaju studenti koji su predmet Engleski jezik struke 2 prijavili za slušanje u akademskoj 2019/2020. godini. – Ukoliko se ne prijavite za polaganje kolokvijuma, neće vam biti omogućeno polaganje na dan testa. – Prijava je otvorena do 27.12.2019. do podne. – Raspored polaganja biće objavljen nakon zatvaranja…

ENG1 – prijava za polaganje kolokvijuma, decembar 2019.

Pažljivo pročitajte celo obaveštenje do kraja.   – Pravo polaganja kolokvijuma imaju studenti koji su predmet Engleski jezik struke 1 prijavili za slušanje u akademskoj 2019/2020. godini. – Ukoliko se ne prijavite za polaganje kolokvijuma, neće vam biti omogućeno polaganje na dan testa. – Prijava je otvorena do 26.12.2019. do ponoći. – Raspored polaganja biće objavljen nakon zatvaranja…

ENG 2 – AKTIVACIJA NALOGA ZA POLAGANJE ELEKTRONSKOG KOLOKVIJUMA – VAŽNO!

Za studente koji su polagali elektronski kolokvijum na ENG 1: Pristupite sajtu e-learn.fon.bg.ac.rs, unesite korisničko ime i lozinku i proverite da li među navedenim predmetima stoji Engleski 2. NAPOMENA 1: Korisničko ime sastoji se od četiri cifre za godinu upisa i četiri cifre za broj indeksa, bez razmaka i kosih crta (npr. 20180001). NAPOMENA 2:…

ENG 1 – AKTIVACIJA NALOGA ZA POLAGANJE ELEKTRONSKOG KOLOKVIJUMA – VAŽNO!

Da biste mogli da pristupite izradi elektronskog kolokvijuma treba da ispunite sledeće korake:  I Aktivacija studentskog naloga (FON-ove imejl adrese) Preduslov za pristup e-learn sistemu je aktivan FON-ov studentski nalog (imejl adresa); Studenti koji do sada nisu aktivirali svoj studentski nalog mogu pronaći uputstvo o aktivaciji ovde: https://modernizacija.fon.bg.ac.rs/tutorials/fon-nalog/student-activation; U slučaju da ne možete da se…