Monthly Archives: January 2020

ENG 1 – rasporedi polaganja kolokvijuma i ispita, februar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u). Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ЕНГ 1- raspored polaganja kolokvijuma, februar 2020. Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da izađu na ispit u 12h. Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ЕНГ 1- raspored polaganja ispita, februar 2020.

ENG 2 – rasporedi polaganja kolokvijuma i ispita, februar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u). Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, februar 2020. Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da izađu na ispit 06.02.2020. Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja ispita, februar 2020.

Kolokvijum u februarskom roku

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik struke 1 i Engleski jezik struke 2 u februarskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak, 3. februara 2020 u 10:15 u učionici 006 za oba predmeta. Napomene: Položen kolokvijum (min. 21 poen) je uslov za izlazak na ispit. Pravo polaganja kolokvijuma imaju studenti koji su prijavili ispit za februarski ispitni rok,…

ENG 2 – rezultati ispita, uvid u radove i upis ocena, januar 2020.

Uvid u radove i upis ocena održaće se 22.01.2020. od 10.15 do 11h u sali 103. Engleski jezik struke 2 – rezultati ispita >>> ENG 2 – rezultati ispita, januar 2020. VAŽNE NAPOMENE:   -  U indeks upisati tačan naziv predmeta (ENGLESKI JEZIK STRUKE 2)  i datum polaganja ispita (19.01.2020.)  -  Bodove ne upisivati. -  Nije neophodno…

ENG 1 – raspored polaganja kolokvijuma i ispita, januar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u). Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ENG 1 – raspored polaganja kolokvijuma, januar 2020. Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da polažu ispit od 12h. Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ENG 1 – raspored polaganja ispita, januar 2020.

ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma i ispita, januar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u). Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, januar 2020. Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da polažu ispit od 12h. Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja ispita, januar…

ENG 2 – prijava za polaganje kolokvijuma, januar 2020.

NAPOMENA: Pravo polaganja kolokvijuma imaju samo studenti starijih generacija koji su preneli ispit. – Prijava je otvorena do ponedeljka, 13.01.2020. do 8 časova. – Raspored polaganja biće objavljen nakon zatvaranja prijave, takođe na stranici predmeta. Molimo da poštujete satnicu. - Kolokvijum se polaže elektronski, u računarskim salama. Neophodno je da znate parametre za pristup e-learn platformi (Moodle-u) da biste mogli…