Monthly Archives: May 2020

ENG 2 – Pravila i raspored polaganja kolokvijuma, 31.maj 2020.

 Pažljivo pročitajte obaveštenje do kraja!  Mole se studenti da na fakultet uđu 15 minuta pre početka svoje smene i sačekaju ispred sale u koju su raspoređeni.    Preporučljivo je nošenje zaštitnih maski. Kolokvijum se polaže elektronski. Studenti koji ne budu znali parametre za pristup Moodle-u  (e-learn.fon.bg.ac.rs) neće moći da polažu kolokvijum. Eventualne probleme sa pristupom treba prijaviti predmetnim nastavnicima i saradnicima najkasnije…

ENG 1 – Pravila i raspored polaganja kolokvijuma, 31. maj 2020.

 Pažljivo pročitajte obaveštenje do kraja!  Mole se studenti da na fakultet uđu 15 minuta pre početka svoje smene i sačekaju ispred sale u koju su raspoređeni.    Preporučljivo je nošenje zaštitnih maski. Kolokvijum se polaže elektronski. Studenti koji ne budu znali parametre za pristup Moodle-u  (e-learn.fon.bg.ac.rs) neće moći da polažu kolokvijum. Eventualne probleme sa pristupom treba prijaviti predmetnim nastavnicima i…

ENG 2 – Prijava za popravni kolokvijum

PRE POPUNJAVANJA NOVE PRIJAVE, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO OBAVEŠTENJE DO KRAJA!  Pravo prijave imaju studenti koji  nisu položili kolokvijum u decembru, nisu polagali ili koji žele da poprave broj poena osvojen u decembru i samo oni mogu da se prijave. Studenti koji su predali diplome koje ih oslobadjaju polaganja i koji su položili i zadovoljni su brojem…