Monthly Archives: July 2020

ENG 2 – Rezultati ispita, jul 2020.

ENG 2 – Rezultati >>> ENG 2 – Rezultati ispita, jul 2020. Uvid u radove održaće se preko platforme MS Teams sutra, 10. jula od 12h do 12:30h. Ocene će biti unete u elektronski zapisnik. Neće biti upisa ocena u indekse zbog trenutne epidemiološke situacije. Ako niste zadovoljni ocenom, možete je poništiti slanjem mejla na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs…

ENG 2 – Raspored polaganja ispita, jul 2020.

Engleski jezik struke II, 06.07.2020.  >>>> ENG 2 – Raspored polaganja ispita, jul 2020. NAPOMENE: Pravo polaganja ispita imaju samo studenti koji su položili kolokvijum.  Raspored polaganja ispita pravljen je pre isteka roka za prijavu ispita. U slučaju da niste na spisku, a prijavili ste ispit poslednjeg dana prijave i položili kolokvijum (uslov za izlazak na…