Monthly Archives: August 2020

ENG 2 – Raspored polaganja kolokvijuma i ispita, 20. avgust 2020.

  Kolokvijum  >>>> ЕНГ 2 – Распоред полагања колоквијума, август 2020. Da biste radili kolokvijum, neophodno je da znate parametre za pristup e-learn sistemu. Ispit >>>> ENG 2 Raspored polaganja ispita avgust 2020 NAPOMENA: Studenti koji u ovom roku polažu kolokvijum imaju pravo izlaska na ispit samo ako na kolokvijumu osvoje najmanje 21 poen (bez obzira na to…

ENG 1 – Raspored polaganja kolokvijuma i ispita, 20. avgust 2020.

Kolokvijum  >>>> ЕНГ 1 – Распоред полагања колоквијума, август 2020. Da biste radili kolokvijum, neophodno je da znate parametre za pristup e-learn sistemu. Ispit >>>> ENG 1 Raspored polaganja ispita avgust 2020 NAPOMENA: Studenti koji u ovom roku polažu kolokvijum imaju pravo izlaska na ispit samo ako na kolokvijumu osvoje najmanje 21 poen (bez obzira na to što…