ENG2 – prijava za polaganje kolokvijuma, januar 2018.

 

Ukoliko planirate da polažete kolokvijum na predmetu Engleski jezik struke 2 u petak 12.01.2018. molimo vas da se prijavite putem ovog linka.

NAPOMENA:

Prijavite se isključivo ukoliko izlazite na polaganje.

Prijava će biti otvorena do 11.01.2018.godine.

Pravo polaganja kolokvijuma imaju samo studenti koji su prijavili predmet za slušanje.