Uvid u radove, kolokvijum, januar 2018.

Uvid u radove održaće se po sledećem rasporedu:

 

Engleski jezik struke 1, četvrtak, 25.01.2018. u sali C002.

11.30-12.30 prezime A-Đ

12.30-13.30 prezime E-Lj

13.30-14.30 prezime M-P

14.30-15.30 prezime R-S

15.30-16.00 prezime T-Š

 

Engleski jezik struke 2, petak, 26.01.2018. u sali C002.

13.00-14.00 prezime A-J

14.00-15.00 prezime K-P

15.00-15.30 prezime R-Š