Rezultati ispita i raspored uvida i upisa ocena, januar 2018.

Engleski jezik struke 1 >>> ENG 1_januar 2018_rezultati ispita

Engleski jezik struke 2 >>> E2 rezultati ispit jan2018

Engleski jezik 3 >>> E3 rezultati ispit jan2018

 

Uvid u radove i upis ocena održaće se u ponedeljak, 29. januara 2018. u kabinetu 504.

Uvid u radove: 09.30-10.00 – SVI

Predaja indeksa: 10.00-10.30

Preuzimanje indeksa: 11.00

NAPOMENA: Ukoliko ne upišete ocenu, ona se poništava. Nije neophodno lično doći na upis.