VAŽNO: Kolokvijum iz ENG 1 i ENG 2 na E-learn sistemu

Od januara 2019. godine, kolokvijum na predmetima Engleski jezik struke 1 i Engleski jezik struke 2 polaže se elektronski. Elektronski kolokvijum rade kako studenti koji u ovoj školskoj godini slušaju predmet Engleski jezik struke 1 ili 2, tako i studenti koji su ove predmete odslušali u prethodnim školskim godinama, a isti nisu položili do trenutka uvođenja novog načina polaganja.

NAPOMENA: Preduslov za polaganje kolokvijuma je da imate nalog i parametre za pristup predmetu ENG1, odnosno ENG 2 na http://e-learn.fon.bg.ac.rs/

Aktiviranje naloga za e-learn vrši se na sledeći način: 

1. aktivirati novi mejl prateći uputstva sa linka https://modernizacija.fon.bg.ac.rs/tutorials/fon-nalog/student-activation.

2. prilikom prvog logovanja na novi mejl potrebno je promeniti šifru na sledeći način:

Na početnoj strani postoji link sa tekstom “Forgotten you username or password”. On vodi na stranu koja ima dva polja “Username” i “Email address”. U polje “Email address” unosi svoj mail (novi). Pritiskom na “Search” dugme ispod tog polja, ukoliko je dobro uneta mail adresa, dobićete na mail poruku od strane sistema kako da resetujete password.

3. sa istim parametrima i novom šifrom logujete se i na http://e-learn.fon.bg.ac.rs i  

4.  proverite da li u spisku predmeta na e-learn sistemu imate Engleski jezik struke 1, odnosno 2, u zavisnosti od toga koji iz kog predmeta polažete kolokvijum.