Bodovi za LinkedIn

U prilogu se nalazi tabela bodova za aktivnost pravljenja profila na LinkedIn mreži, a prema videu koji je objavljen u obaveštenju. Kriterijumi za bodovanje su sledeći:

0 bodova – profil nije popunjen ILI profil je popunjen na srpskom ILI profil ima samo polje fakultet

0.5 boda – pokriveni samo neki segmenti LinkedIn profila sa gramatičkim greškama

1 bod – popunjeni svi segmenti profila sa gramatičkim greškama ILI popunjeni neki segmenti profila bez gramatičkih grešaka

1.5 bod – u velikoj meri popunjeni svi segmenti sa ponekom gramatičkom greškom

2 boda – detaljno pokriveni svi segmenti profila bez većih gramatičkih grešaka u opisima

Određenom broju profila nije bilo moguće pristupiti i kod takvih profila umesto broja bodova stoji profile unavailable.

LinkedIn – tabela bodova