ENG1 – prijava za polaganje kolokvijuma, april 2019.

 

Pažljivo pročitajte celo obaveštenje do kraja pre prijave.

 

- Pravo polaganja kolokvijuma imaju svi studenti koji su prijavili predmet za slušanje ili su ga prethodno slušali.

NAPOMENA: Ukoliko ste položili kolokvijum u januaru, a želite da popravite rezultat, važiće se bodovi koje osvojite u aprilu.

- Za prolaz je potreban 21 poen.

- Kolokvijum važi dva ispitna roka (junski i julski) i ne može se poništiti pre septembra.

- Ukoliko se niste informisali oko tehničkih zahteva potrebnih za polaganje kolokvijuma (mejl adresa, nalog na e-learn platformi), molimo vas da pročitate obaveštenje o tome koje je prethodno postavljeno na stranici predmeta.

 

Prijava je otvorena do 14.04.2019. u ponoć >>> E1 prijava