ENG 2 – Prijava za dodatnu aktivnost (Vikipedija)

U narednom periodu  biće organizovana aktivnost kojom ćete moći da steknete dodatne poene. Radi se o prevođenju i lektorisanju i korekturi članaka sa Vikipedije sa engleskog na srpski jezik, a koji se bave temama obrađivanim tokom ove akademske godine na predmetu Engleski jezik struke 2. 

Prevođenje sadržaja podrazumeva prevođenje članka sa Vikipedije na engleskom na Vikipediju na srpskom, uz poštovanje pravila enciklopedije i bez korišćenja mašinskih prevodilaca. Lektura i korektura podrazumevaju ispravljanje grešaka u prevodu, kao i gramatičkih, stilskih, pravopisnih i štamparskih grešaka.

Dinamika aktivnosti: 

1. 18. do 20. 04.2019. otvoren  je formular za prijavu 
3. Po zatvaranju prijave, prave se rang liste, jedna za lekturu a druga za prevod i informacije se šalju studentima mejlom
4. Studenti se nakon primljenog mejla opredeljuju za članak koji hoće da prevode ili lektorišu
5. 22.04. ili 23.04.2019. – održava se obavezna obuka za prevođenje i lektorisanje u trajanju od 2 sata (student se opredeljuje jedan od ponuđenih popodnevnih termina)
6. 24.04. – 08.05.2019. – rok za prevođenje članaka 
7. 21. 05. do 27. 05.2019. - rok za lektorisanje i korekturu radova
NAPOMENE:
Studenti se mogu prijaviti za prevođenje sadržaja (za ovu aktivnost je moguće osvojiti do 10 poena), lekturu i korekturu (do 5 poena), ili za obe aktivnosti, ali svakom studentu može biti dodeljena samo jedna aktivnost (prevod ili lektura) u zavisnosti od brzine prijave i raspoloživih mesta.
Odustajanje od ovog projekta u bilo kom trenutnu nakon prijave podrazumeva oduzimanje 10, odnosno 5 poena od ukupnog broja poena osvojenih na predmetu.
Pre popunjavanja formulara za prijavu pažljivo pročitajte informacije u zaglavlju.