ENG 2 – Spisak studenata za prevod / lekturu i korekturu

Na ovom linku nalazi se spisak studenata koji su odabrani za prevođenje / lekturu i korekturu tekstova.

Kriterijum za odabir je brzina prijave. Naknadne prijave nisu moguće.