ENG 2- Rezultati ispita, upis ocena i uvid u radove – jun 2019.

NAPOMENA: Poeni sa Vikipedije sabiraju se SAMO ukoliko ste ostvarili 51 ili više poena u ukupnom zbiru prisustva, kolokvijuma i ispita!

Engleski jezik struke 2 – rezultati ispita >>>ENG2 – rezultati junskog kolokvijuma i ispita 2019.

Upis ocena za studente koji ne žele uvid u radove održaće se u ponedeljak, 24. juna u sali 102 po sledećem rasporedu:

09.00 – 09.15 – Predaja indeksa  za upis

11.30 – 11.45 – Podizanje indeksa sa upisanom ocenom i potpisom nastavnika

Uvid u radove održaće se istog dana u sali 104 po sledećem rasporedu:

12:15 – 13: 15 – studenti sa početnim slovima prezimena od A do Jo

13:15 – 14: 15 – studenti sa početnim slovima prezimena od Jo do Pe

14:15 – 15: 15 – studenti sa početnim slovima prezimena od Pe do Š

VAŽNE NAPOMENE: 

 -  U indeks upisati tačan naziv predmeta (ENGLESKI JEZIK STRUKE 2)  i datum polaganja ispita (16.06.2019.)

 -  Bodove ne upisivati.

-  Nije neophodno lično prisutstvo na upisu ocena. 

-  Možete imati uvid isključivo u svoj rad. Neophodno je poneti indeks na uvid u radove. 

UKOLIKO NE UPIŠETE OCENU, SMATRA SE DA OCENOM NISTE ZADOVOLJNI I ONA SE PONIŠTAVA.  UKOLIKO ŽELITE DOBIJENU OCENU, A SPREČENI STE DA DONESETE / POŠALJETE INDEKS NA UPIS, NEOPHODNO JE DA SE JAVITE MEJLOM KAKO OCENA NE BI BILA PONIŠTENA.

PONIŠTAVANJEM OCENE SA ISPITA AUTOMATSKI SE PONIŠTAVA I KOLOKVIJUM (januarski, aprilski ili junski).
UKOLIKO STE PALI ISPIT, KOLOKVIJUM SE VAŽI I U JULSKOM ROKU.

Kontakt mejl: lena.ninkovic@fon.bg.ac.rs.