ENG 1 – rezultati ispita, septembar 2019.

-Uvid u radove održaće se u petak, 30. avgusta od 11 do 12.30 u sali 101.

-Upis ocena održaće se istog dana od 12.30 do 14h, takođe u sali 101.

VAŽNE NAPOMENE: 

- Upis ocene u indeks nije obavezan. Sve ocene osvojene u ovom roku biće unete u elektronski zapisnik.

- Pitanja u vezi sa listom sa poenima šaljite na jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs

- Ukoliko niste zadovoljni ocenom osvojenom u ovom roku, možete poništiti ocenu slanjem mejla na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs najkasnije do 10.09.2019. Obavezan subject mejla: ENG 1_Poništavanje ocene_Ime Prezime_broj indeksa). Poništavanjem ocene, poništavate i poene sa kolokvijuma.

- Kolokvijum položen u septembru važi i u oktobarskom roku samo ako ste u septembru pali ispit (u ukupnom zbiru imate manje od 51 poen) ili niste ni izašli na ispit.

 - Za upis ocene u indeks: upisati tačan naziv predmeta (ENGLESKI JEZIK STRUKE 1)  i datum polaganja ispita (28.09.2019.)

 -  Bodove ne upisivati.

-  Nije neophodno lično prisustvo na upisu ocena. 

-  Možete imati uvid isključivo u svoj rad. Neophodno je poneti indeks na uvid u radove. 

Engleski jezik struke 1 – rezultati ispita SEPTEMBAR 2019 >>>> ENG1 – Rrezultati ispita, septembar 2019.