ENG 2 – rezultati ispita, upis ocena i uvid u radove, septembar 2019.

Engleski jezik struke 2 – rezultati ispita SEPTEMBAR 2019 >>>>ENG2 – ispit septembar 2019.

- Uvid u radove održaće se u sredu, 11.09.2019. u sali 101 od 13:00 do 14:30.

- Predaja indeksa za upis ocena je istog dana od 14:00 do 14:15 u sali 101.

VAŽNE NAPOMENE: 

- Upis ocene u indeks nije obavezan. Sve ocene osvojene u ovom roku biće unete u elektronski zapisnik.

- Pitanja u vezi sa listom sa poenima šaljite na jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs

- Ukoliko niste zadovoljni ocenom osvojenom u ovom roku, možete je poništiti slanjem mejla na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs najkasnije do 11.09.2019. Obavezan subject mejla: ENG 2_Poništavanje ocene_Ime Prezime_broj indeksa). Poništavanjem ocene, poništavate i poene sa kolokvijuma.

- Kolokvijum položen u septembru važi i u oktobarskom roku samo ako ste u septembru pali ispit (u ukupnom zbiru imate manje od 51 poen) ili niste ni izašli na ispit.

 - Za upis ocene u indeks: upisati tačan naziv predmeta (ENGLESKI JEZIK STRUKE 2)  i datum polaganja ispita (09.09.2019.)

 -  Bodove ne upisivati.

-  Nije neophodno lično prisustvo na upisu ocena. 

-  Možete imati uvid isključivo u svoj rad. Neophodno je poneti indeks na uvid u radove.