ENG 1 – raspored polaganja kolokvijuma u oktobarskom roku 2019.

Kolokvijum počinje u 8h. Samo studenti koji polože kolokvijum mogu izaći na ispit u 9h.

Studenti koji ne budu znali parametre za pristup e-learn platformi neće moći da polažu kolokvijum!

Raspored polaganja kolokvijuma >>>> ENG 1 – raspored polaganja kolokvijuma u oktobarskom roku 2019.

Ukoliko se ne nalazite na spisku, javite se na mejl jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs