ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, decembar 2019.

ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, decembar 2019.

NAPOMENE:

1. Studenti koji su poslali prijavu i nalaze se u rasporedu polaganja, a ne budu znali parametre za pristup Moodle-u  (e-learn.fon.bg. ac.rs)  u termminu polaganja neće moći da polažu kolokvijum. 

2. Ukoliko ste sprečeni da dođete na polaganje u terminu u kom ste raspoređeni, možete da polažete u drugom terminu ako se zamenite sa nekim kolegom/koleginicom i o zameni nas obavestite na jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs.

3. Obavezno ponesite indeks.