ENG 1 i ENG 2 stari studenti – kolokvijum u januarskom ispitnom roku 2020.

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik struke 1 i Engleski jezik struke 2 za studente starijih generacija koji su preneli ispit održaće se 14.01.2020. ujutru, pre ispita iz predmeta Engleski jezik struke 1. Prijava za polaganje kolokvijuma biće objavljena na sajtu 10.01, a 13.01. biće objavljen raspored polaganja.

Pravo polaganja kolokvijuma imaju studenti koji su preneli ispit i prijavili ga za polaganje u januarskom ispitnom roku.

Studenti generacije 2019/20. nemaju pravo polaganja kolokvijuma u januarskom i februarskom ispitnom roku 2020. godine.