ENG 1 – prijava za polaganje kolokvijuma, januar 2020.

NAPOMENA: Pravo polaganja kolokvijuma imaju samo studenti starijih generacija koji su preneli ispit.

- Prijava je otvorena do ponedeljka, 13.01.2020. do 8 časova.

- Raspored polaganja biće objavljen nakon zatvaranja prijave, takođe na stranici predmeta. Molimo da poštujete satnicu.

- Kolokvijum se polaže elektronski, u računarskim salama. Neophodno je da znate parametre za pristup e-learn platformi (Moodle-u) da biste mogli da pristupite polaganju testa. Nakon testa, moći ćete da vidite svoj rezultat kao i da imate uvid u svoj rad.

- Formular za prijavu se nalazi na ovom linku.