ENG 1 – raspored polaganja kolokvijuma i ispita, januar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u).

Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ENG 1 – raspored polaganja kolokvijuma, januar 2020.

Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da polažu ispit od 12h.

Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ENG 1 – raspored polaganja ispita, januar 2020.