ENG 2 – rasporedi polaganja kolokvijuma i ispita, februar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u).

Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, februar 2020.

Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da izađu na ispit 06.02.2020.

Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja ispita, februar 2020.