ENG 2 – Prijava za popravni kolokvijum

PRE POPUNJAVANJA NOVE PRIJAVE, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO OBAVEŠTENJE DO KRAJA!

 Pravo prijave imaju studenti koji  nisu položili kolokvijum u decembru, nisu polagali ili koji žele da poprave broj poena osvojen u decembru i samo oni mogu da se prijave.
Studenti koji su predali diplome koje ih oslobadjaju polaganja i koji su položili i zadovoljni su brojem osvojenih poena se NE PRIJAVLJUJU.
Kolokvijum testira gradivo zimskog semestra i polaže se putem platforme e-learn za koje treba da imate parametre za pristup.
S obzirom da vanredne okolnosti u vezi sa COVID-19, molimo vas da budete odgovorni i da se prijavite samo ako zaista planirate da izađete kako bismo precizbnije planirali opterećenost sala za polaganje i broj dežurnih saradnika.
Zbog mera zaštite od virusa koje je potrebno preduzeti, tačan datum polaganja kolokvijuma znaće se tek kada se utvrdi broj prijavljenih studenata.
Prijavu popunite latiničnim pismom,sa kvačicama,  ime i prezime stavite na odgovarajuće mesto u formularu (nemojte ih zameniti) i obavezno sa brojem indeksa u formatu koji se zahteva.
U slučaju da napravite grešku prilikom prijave (koja govori da niste pročitali ovo obaveštenje) biće vam poništeni poeni koje ste stekli na kolokvijumu u decembru ili predajom diplome. U slučaju prijave, a neizlaska na kolokvijum, biće potrebno da donesete na uvid dokumentaciju koja dokazuje razloge vaše sprečenosti da na kolokvijum izađete.