ENG 1 – Pravila i raspored polaganja kolokvijuma, 31. maj 2020.

 Pažljivo pročitajte obaveštenje do kraja!

  •  Mole se studenti da na fakultet uđu 15 minuta pre početka svoje smene i sačekaju ispred sale u koju su raspoređeni.  
  •  Preporučljivo je nošenje zaštitnih maski.
  • Kolokvijum se polaže elektronski. Studenti koji ne budu znali parametre za pristup Moodle-u  (e-learn.fon.bg.ac.rs) neće moći da polažu kolokvijum.
  • Eventualne probleme sa pristupom treba prijaviti predmetnim nastavnicima i saradnicima najkasnije do 14h u petak, 29.maja, kako bi isti bili prosleđeni administratorima u toku radnog vremena.  

 

  • OBAVEZNO PROČITAJTE sledeća >>> ENG Pravila za popunjavanje kolokvijuma 
  • Eventualne pritužbe na greške u izradi testa koje pokazuju da niste upoznati sa navedenim pravilima nećemo uzimati u obzir!