ENG 2 – Raspored polaganja ispita, jul 2020.

Engleski jezik struke II, 06.07.2020.  >>>> ENG 2 – Raspored polaganja ispita, jul 2020.

NAPOMENE:

Pravo polaganja ispita imaju samo studenti koji su položili kolokvijum. 

Raspored polaganja ispita pravljen je pre isteka roka za prijavu ispita. U slučaju da niste na spisku, a prijavili ste ispit poslednjeg dana prijave i položili kolokvijum (uslov za izlazak na ispit), dođite na ispit u salu 015 i prijavite se dežurnima koji će vas dodati na spisak.

Za vreme ispita obavezno je nošenje zaštitnih maski.

Za sva ostala pitanja u vezi sa sutrašnjim ispitom, pišite na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs.