ENG 2 – Rezultati ispita, jul 2020.

ENG 2 – Rezultati >>> ENG 2 – Rezultati ispita, jul 2020.

Uvid u radove održaće se preko platforme MS Teams sutra, 10. jula od 12h do 12:30h.
Ocene će biti unete u elektronski zapisnik. Neće biti upisa ocena u indekse zbog trenutne epidemiološke situacije.
Ako niste zadovoljni ocenom, možete je poništiti slanjem mejla na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs najkasnije do ponedeljka, 13.jula u 12h. Subject mejla treba da bude ENG 2 ponistavanje ocene BROJ INDEKSA (u formatu 2018/0001). Po isteku ovog roka, ocenu je moguće poništiti preko studentske službe predajom molbe. Poništenjem ocene poništavaju se i poeni osvojeni na kolokvijumu.
Imejl za pitanja: jelena.plecas@fon.bg.ac.rs