Engleski jezik 1 – rezultati ispita, januar 2014.

 

E1 rezultati ispita, januar 2014.

 

Potrebno je osvojiti 21 poen da bi se položio kolokvijum. Bez položenog kolokvijuma se ne računaju ostali bodovi.

Uvid u radove i upis ocena: ponedeljak, 03.02.2014. (učionica 106)

- predaja indeksa za studente koji ne dolaze na uvid: 10.00-11.00

- u indeks upisati:

Engleski jezik 1

kolokvijum

ispit

aktivnost

datum polaganja: 25.01.2014.

Bodove ne upisivati. Nepopunjeni indeksi neće biti upisani.

 

Ocena iz januarskog roka se MORA upisati u januarskom ili februarskom ispitnom roku, u terminu upisa ocena.

Nije neophodno lično doneti indeks.

Preuzimanje indeksa 19.30-20.00.

 

- raspored uvida po grupama:

vreme

grupa

10.00-11.00

A1, A2

11.00-12.00

A3, A4

12.00-13.00

A5, A6

13.00-14.00

A7, A8

14.00-15.00

A9, A10

15.00-16.00

A11, DLS