EUI – raspored polaganja ispita, januar 2023.

Ispit se polaže preko platforme nastava.fon.bg.ac.rs. Pre dolaska na polaganje, proverite da li možete da pristupite svom nalogu tako što ćete, kada uđete na sajt, izabrati opciju OpenID Connect, a zatim se prijaviti koristeći korisničko ime i lozinku svog FON-ovog imejla.

Ukoliko ne budete znali parametre za pristup svom nalogu, nećete moći da pristupite polaganju. 

Molimo vas da dođete 10 minuta pre svoje smene ispred sale u koju ste raspoređeni.

EUI – raspored polaganja ispita, januar 2023.