E3 – studenti koji nisu prijavili ispit za slušanje

Zbog obaveze da se ispoštuje procedura polaganja ispita, poništavaju se svi ispiti u januarskom roku studenata koji nisu ili
nisu mogli da ih prijave. Ovo važi i za polaganje ispita u svim narednim rokovima. Poeni osvojeni na testovima i kolokvijumu važe se do narednog polaganja ispita.