Polaganje i važenje ispita, upis ocena

 

Zbog regularnosti polaganja ispita, obaveštavamo vas o sledećem:

U februarskom ispitnom roku kao i svim sledećim ispitnim rokovima biće NEOPHODNO da studenti koji su zadovoljni postignutim uspehom na ispitu, ocenu sa ispita i upišu u terminu upisa ocena koji važi samo za taj rok. U suprotnom, smatraće se da student nije položio ispit i mora da polaže i kolokvijum i ispit u narednom roku. (Poeni osvojeni na predispitnim aktivnostima (test 1 i test2) se važe sve dok student ne položi ispit.)