ENG1 – rezultati ispita, februar 2014.

 

E1 REZULTATI ISPITA >>> E1 rezultati februar 2014

NAPOMENA:

U februarskom ispitnom roku kao i svim sledećim ispitnim rokovima biće NEOPHODNO da studenti koji su zadovoljni postignutim uspehom na ispitu, ocenu sa ispita i upišu u terminu upisa ocena koji važi samo za taj rok. U suprotnom, smatraće se da student nije položio ispit i mora da polaže i kolokvijum i ispit u narednom roku. (Poeni osvojeni na predispitnim aktivnostima (test 1 i test2) se važe sve dok student ne položi ispit.)

 

Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 24.02.2014. u učionici 005.

Predaja indeksa: 10.00-11.00

U indeks upisati:

Engleski jezik 1

Datum: 19.02.2014.

Indeks ne mora lično da se ostavi/preuzme. Preuzimanje indeksa od 18.00-18.30.

 

Uvid u radove će se održati po sledećem rasporedu:

11.00-12.00 DLS

12.00-13.00 prezime A-Đ

13.00-14.00 prezime Ž-ME

14.00-15.00 prezime MI-RAN

15.00-16.00 prezime RAF-Š