ENG3 – gradivo za kolokvijum i ispit

 

Kolokvijum nosi 40 poena i testira vežbanja iz Section 4 koja prate predavanja.

Ispit nosi 50 poena i odnosi se na gradivo sa predavanja (Section 1 – units 1, 5, 6, 7, 8 i Section 2 – units 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Na ispitu će postojati i mogućnost za studente koji žele da polažu za najvišu ocenu (10) da rade dva alternativna testa – summary ili case study problem solving (10 poena). Za polaganje ovog testa potrebno je prijaviti se putem ovog linka. Rok za prijavu je 25.01.2015.

 

Primer case study >>> Case Study