Raspored polaganja kolokvijuma, januar 2015.

 

VAŽNO: Da biste položili kolokvijum potrebno je osvojiti 21 poen. Kolokvijum važi dva roka – januarski i februarski, i ne može se poništavati (Engleski jezik 3).

 

Raspored polaganja, Engleski jezik 1 >>> E1 raspored poalganja

 

Raspored polaganja, Engelski jezik 3 >>> E3 raspored polaganja

 

NAPOMENA: Spiskovi su sastavljani prema vašim prijavama. Ukoliko ne nalazite svoje ime na spisku, molimo vas da podatke tražite u formatu u kom su uneseni.