ENG3 – raspored polaganja ispita, januar 2015.

 

Engleski jezik 3 >>> E3 raspored polaganja jan2015

 

NAPOMENA:

1. Studenti koji su ove godine stekli uslov za polaganje i prijavili ispit iz predmeta engleski jezik 3 a ispit položili u prethodnim rokovima i studenti koji ove školske godine nisu prijavili predmet Engleski jezik 3  za slušanje a polože ispit u januarskom roku, treba obavezno da se jave u terminu upisa ocena. U suprotnom, smatraće se da nisu položili i ocena im neće biti uneta u indeks.

2. Studenti koji se ne nalaze na rasporedu polaganja treba da se jave u sali 015 minimum 10 minuta pre termina za polaganje ispita.

3. Dodatni test sa bodovima za najvišu ocenu rade samo studenti koji su se prijavili putem formulara u predviđenom roku. Naknadne prijave nisu moguće.