ENG1 – uvid u kolokvijum

 

Uvid u kolokvijum održaće se u ponedeljak 02.02.2015. u sali 101 po sledećem rasporedu:

12.00-13.00 PREZIME A-D

13.00-14.00 PREZIME Đ-K

14.00-15.00 PREZIME L-N

15.30-16.15 PREZIME O-R

16.15-17.00 PREZIME S-Š