ENG1 i ENG2 – rezultati ispita, januar 2015.

 

Engleski jezik 1, rezultati ispita >>> E1 rezultati ispita jan2015

Engleski jezik 2, rezultati ispita >>> E2 rezultati ispita jan2015

 

NAPOMENA: Obavezno je upisati ocenu u terminu upisa, u suprotnom će se smatrati poništenom.

Uvid u radove i upis ocena obaviće se u subotu 07.02. Raspored će biti naknadno objavljen uz raspored uvida u radove i upis ocena za predmet Engleski jezik 3 koji će biti održan istog dana.