ENG1 – uvid u radove i upis ocena, raspored, jun 2015.

Uvid u radove i upis ocena održaće se u četvrtak, 02.07.2015. u sali A003.

VAŽNO: Ocena koja nije upisana u ovom terminu se poništava.

 

U indeks upisati:

Naziv predmeta: Engleski jezik struke 1

Datum polaganja: 23.06.2015.

 

Predaja indeksa za studente koji ne dolaze na uvid u radove – 12.00-12.30; preuzimanje indeksa – u zavisnosti od broja studenata

 

Raspored uvida u radove:

PREZIME A-D 13.00-14.00

PREZIME Đ-K 14.00-15.00

PREZIME L-N 15.00-16.00

PREZIME O-R 16.00-17.00

PREZIME S-Š 17.00-18.00

Preuzimanje indeksa – 19.30.

NAPOMENA: Nije neophodno llično doći na upis ocena.